Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 10.09.2002 Tarih ve 34/16 Sayılı Kredili ve Mutlak Sistemdeki Not Karşılıklarının Belirlenmesine İlişkin Kararı

16-  10.08.1999 tarih ve 29/11 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararının iptaline ve kredili veya mutlak sistemde öğrenim gören öğrencilerin çeşitli nedenlerle not ortalamalarının diğer sistemdeki karşılıklarının bulunması için aşağıdaki ilkelerin benimsenmesine,

a. Öğrencilerin

 1. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen,
 2. Üniversiteye yatay geçiş yolu ile gelenlerin daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı ve geçiş yaptığı programa uygunluğu ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen,
 3. Kayıtlı olduğu öğretim biriminin yönetim kurulunca uygun görülen koşullarda başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı,
 4. Üniversitemizde kısmen kredili kısmen mutlak sistemde öğrenim görenlerin, mutlak sistemdeki derslerinin notları aşağıdaki Tablo-1 kullanılarak harf notuna çevrilip transfer edilir ve ağırlıklı not ortalaması hesabında kullanılır.
 5. Açıköğretim Sisteminde eğitim veren ve mutlak not sistemi uygulayan bölüm/programlara gelen öğrencilerin Üniversitemizden alıp başardıkları derslerin harf notları aşağıdaki Tablo 1/a kullanılarak mutlak nota dönüştürülür. (22.12.2009 tarih ve 50/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile eklendi.)

TABLO-1
NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU

Mutlak Sistemde Not Aralığı Kredili Sistemde Not Aralığı
84-100 AA 4.00
77-83 AB 3.70
71-76 BA 3.30
66-70 BB 3.00
61-65 BC 2.70
56-60 CB 2.30
50-55 CC 2.00
46-49 CD 1.70
40-45 DC 1.30
33-39 DD 1.00
0-32 FF 0.00

 

TABLO-1/a
NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU

Kredili Sistemde Harf Notu Mutlak Sistemde Not Aralığı
AA 92
AB 80
BA 74
BB 68
BC 63
CB 58
CC 53
CD 48
DC 42
DD 36

  b. Üniversite not sistemiyle aynı veya benzer not sistemi olan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında, yukarıdaki (a) fıkrasının i, ii ve iii bentlerine göre alınan notlar, Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen tablolara göre çevrilip transfer edilir ve ağırlıklı not ortalaması hesabında kullanılır.

  c. Öğrenci hangi sistemde öğrenim görmüşse o sistemdeki not ortalaması esastır, ancak yönetmelik, yönerge ve duyurularda sadece bir sisteme göre belirli bir not ortalaması barajı aranıyorsa ve öğrenci diğer sistemde öğrenim görmüşse, genel not ortalaması; yüzlük sistemde ise 25'e bölünerek diğer sisteme çevrilir, kredili sistemdeki genel not ortalaması ise 25 ile çarpılarak mutlak sisteme dönüştürülür.

  d. Başka yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerini tamamlamış öğrenciler için de a, b ve c ilkeleri geçerli olacak, ilgili kurumların belirttiği tablo veya kendi sistemleri dışında bildirdiği ortalamalar dikkate alınmayacaktır.

  e. Bu ilkeler, 2002-2003 öğretim yılından itibaren, alınan dersler ile ilk kez Üniversitemizin bir programına kayıt olan öğrencilere uygulanmak üzere karar tarihinde yürürlüğe girer.

 “Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 6. maddesinin 7. fıkrasının b bendinde, Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliğinde  ÖSYM’nin 06 Ocak 2012 tarihli ÖSYM Yönetim Kuru tarafından belirlenen tabloların kullanılması Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2012 tarih ve 8/3 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu için tıklayınız.

ÜNİVERSİTEMİZ HARF NOTLARI İLE ECTS NOTLARI İÇİN NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU


ÖNLİSANS+LİSANS NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU


ÖNLİSANS+LİSANS NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU


LİSANSÜSTÜ NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU

LİSANSÜSTÜ NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU