GENEL BİLGİ

Havacılık sektöründeki devlet ve özel kuruluşların işletmecilik konularında ihtiyaç duyduğu nitelikli personel uluslararası gereklilikler doğrultusunda yetiştirilir. Hava taşımacılığı, Havayolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekat Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kuramsal dersleri ve IATA onaylı Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi sertifikalı dersler Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü programlarında yer almaktadır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile kırk öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi kırk iş günüdür.

Mezunlar; Türk Hava Yolları A.O., özel havayolu işletmeleri, havaalanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında çalışmaktadır.

AMAÇ

Hava taşımacılığı disiplinlerarası bir bilim dalı olup teknik olarak başarılı bir çok projenin kötü ekonomik analiz, fizibilite ve yönetim nedeniyle başarısızlığa uğradığı görülmüştür. Oldukça karmaşık ve rekabetin üst düzeyde olduğu havacılık sektöründe şirketler hedeflenen amaca ulaşabilmek için isabetli kararlar verebilen yöneticilere ihtiyaç duyarlar. Maliyetli ve büyük yatırımlar gerektiren bu sektörde eğitimli ve kalifiye eleman ihtiyacı açıkça ortadadır. Program havayolları, havaalanı otoriteleri ve yer hizmetleri şirketlerinin gereksinimi olan özelliklerde yönetici ve idareci yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü'nün amacı; havacılık sektörü içindeki şirketlerin, özel ve devlet kuruluşlarının, hava ulaştırması işletmeciliği konularında duyduğu yetişmiş insan gücü ihtiyacını sunduğu akademik programlar aracılığı ile karşılamak; bölgesindeki diğer ülkelerin havacılık ekiplerini, bu ülkelerdeki havacılık servis kalitesini yükseltmek amacı ile eğitmek; 21. yüzyılın havacılık ve uzay alanındaki kritik bilgilerine ulaşmak ve yenilerini keşfetmek amacı ile Fakülte' nin kaynaklarını araştırma ve geliştirme projelerine yönlendirmek; tüm dünya insanlarına daha güvenilir, daha ekonomik, çevre dostu hava ulaştırma hizmeti sağlanabilmesi için dünya çapında eğitim, araştırma ve uygun birimlerle ortaklık kurmak ve işbirliği yapmak olarak ifade edilebilir.

AÇILAN PROGRAMLAR

Bölüm'de lisans, yüksek lisans ve doktora programları açılmaktadır. Lisansüstü programlardan alınan dereceler Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından verilmektedir. Yüksek lisans ve doktora programları için gerekli ön koşullar Üniversite ve Fakülte tarafından ilan edilmektedir. Başvuran adaylar yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmeden önce belirli sınav aşamalarından geçmektedirler.

Açılan programların kısa tanıtımları şu şekildedir:

Lisans

Lisans eğitimi için öğrenciler, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü'ne Ulusal Üniversiteye Giriş Sınavı (Öğrenci Seçme Sınavı, ÖSS) ile belirlenir. Normal eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerin mezun olabilmek için gerekli dersleri almaları ve bu dersleri başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca en az 2.00 genel ortalamaya ulaşmaları beklenir.

Eğitim dili Türkçe'dir. Ancak her bölümde derslerin asgari %30'u İngilizce olarak verilmektedir. İngilizce seviye tespit sınavını geçemeyen öğrencilerin Bölüm derslerini almadan önce 1 yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına devam etmeleri ve bu sınıfı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Mezun olabilmek için tüm lisans öğrencilerinin yaz stajlarını yapmaları gerekmektedir. Bu staj en az 60 iş günü olmak zorundadır. Yaz stajı herhangi bir krediye sahip olmadığı için lisans müfredatında bulunmamaktadır. Staj sonunda hazırlanan raporun staj süresince edinilen uygulama deneyimini ve havacılık eğitimi süresince edinilen bilgileri yansıtması gerekmektedir.

Tezli Yüksek Lisans

Tezli yüksek lisans öğrencileri programı bitirmek için 7 ders ve 1 seminer dersi almalı, daha sonra yüksek lisans araştırma konularına dayalı bir tez hazırlayıp, bunu sözlü olarak savunmalıdır. Öğrencilerin bu programı tamamlayabilmek için yaklaşık olarak 2 yıla gereksinimleri vardır. Tezli program, ileri düzeydeki akademik programların gerektirdiği daha araştırmaya yönelik kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans öğrencileri programı tamamlayabilmek için 10 ders ve 1 proje bitirmelidir. Bu programın tamamlanması yaklaşık olarak 1.5 - 2 yıl almaktadır. Tezsiz program endüstriyel çalışmada özelleşme ve bilgi arttırma amaçlı öğrenciler yetiştirmektedir.

Doktora

Doktora derecesi ders alma ve tez araştırması gerektirir. Özgün bir araştırma konusu dahilinde tez hazırlanarak, bitirilmiş araştırmanın, sonuçları ile birlikte sözlü savunması yapılır. Öğrencilerin doktora programını tamamlayabilmek için yüksek lisanstan sonra yaklaşık olarak 4 yıla gereksinimleri vardır.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Bölüm öğretim üyelerinin Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından kabul edilen ve bu kapsamda süren araştırma projesinin detayları verilmiştir:

Proje Adı: "Havaalanlarında Yap İşlet Devret Uygulamaları: Antalya ve Atatürk Havaalanlarındaki Uygulamaların Değerlendirilmesi"

Proje Süresi: Aralık 2003 - Aralık 2004

Proje Ekibi: Yönetici: Yard. Doç. Dr. Ergün KAYA

Araştırmacılar: Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR

Yard. Doç. Dr. Ender GEREDE

Araş. Gör. Ferhan KUYUCAK

Araş. Gör. Arda SÜRMELİ

SUNULAN OLANAKLAR

Kütüphane

Fakülte, Merkez Kütüphanenin dışında, havacılıkla ilgili kitap, katalog, süreli yayın ve magazinlerin bulunduğu bir kütüphaneye sahiptir. Yarattığı çalışma ortamı ile şehir merkezine uzak olan Fakültede öğrenciler için vakitlerini değerlendirebilecek bir ortama sahiptir.