GENEL BİLGİ

Sivil havacılık sektörüne, uluslararası standartlarda, nitelikli pilot yetiştirilir. Ülkemizde lisans düzeyinde pilotaj eğitimi veren ilk ve tek bölümdür. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO, Avrupa Havacılık Standardı JAR-FCL ve ulusal gereklilikler doğrultusunda sürdürülen eğitimin sonunda öğrenciler ATP(A) kredisinde CPL(A)/IR(A) lisansına sahip pilotlar olarak mezun olabilmektedirler. Bölüme başlayan öğrenciler ilk bir buçuk yıl (3 yarıyıl) kuramsal ağırlıkta yer derslerini görmektedirler. Devamında uçuş eğitimleri genel amaçlı uçuş simülatörleri ve 8 adet SOCATA TB 20 TRINIDAD, 5 adet CESSNA 172SP, 2 adet BEECH CRAFT C90 GTI olmak üzere 15 uçaklık Anadolu Üniversitesi uçak filosu ile yapılmaktadır.

Pilotaj Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile on beş öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi yirmi iş günüdür.

Mezunlar, Türk Hava Yolları A.O., özel havayolu işletmeleri, hava taksi işletmeleri ve çeşitli uçuş okullarında çalışmaktadır.

AMAÇ

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü'nün amacı; havacılık sektörü içindeki şirketlerin, özel ve devlet kuruluşlarının uçuş ekibi konusunda duyduğu yetişmiş insan gücü ihtiyacını sunduğu akademik programlar yada özellikli sertifika programları aracılığı ile karşılamak; bölgesindeki diğer ülkelerin havacılık ekiplerini, bu ülkelerdeki havacılık servis kalitesini yükseltmek amacı ile eğitmek; 21. yüzyılın havacılık ve uzay alanındaki kritik bilgilerine ulaşmak ve yenilerini keşfetmek amacı ile Fakülte' nin kaynaklarını araştırma ve geliştirme projelerine yönlendirmek; tüm dünya insanlarına daha güvenilir, daha ekonomik, çevre dostu hava ulaştırma hizmeti sağlanabilmesi için dünya çapında eğitim, araştırma ve uygun birimlerle ortaklık kurmak ve işbirliği yapmak olarak ifade edilebilir.

AÇILAN PROGRAMLAR

Bölüm'de lisans, yüksek lisans ve doktora programları açılmaktadır. Lisansüstü programlardan alınan dereceler Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından verilmektedir. Yüksek lisans ve doktora programları için gerekli ön koşullar Üniversite ve Fakülte tarafından ilan edilmektedir. Başvuran adaylar yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmeden önce belirli sınav aşamalarından geçmektedirler.

Açılan programların kısa tanıtımları şu şekildedir:

Lisans

Lisans eğitimi için öğrenciler, Ulusal Üniversiteye Giriş Sınavı (Öğrenci Seçme Sınavı, ÖSS) derecelerine göre belirlenir. Normal eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerin mezun olabilmek için gerekli dersleri almaları ve bu dersleri başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca en az 2.00 genel ortalamaya ulaşmaları beklenir. Bundan başka eğitimlerinin bir çok aşamasında kendilerinden tam başarı beklenmektedir.

Eğitim dili Türkçe'dir. Ancak her bölümde derslerin asgari %30'u İngilizce olarak verilmektedir. İngilizce seviye tespit sınavını geçemeyen öğrencilerin bölüm derslerini almadan önce 1 yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına devam etmeleri ve bu sınıfı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Mezun olabilmek için tüm lisans öğrencilerinin yaz stajlarını yapmaları gerekmektedir. Bu staj en az 20 iş günü olmak zorundadır. Yaz stajı herhangi bir krediye sahip olmadığı için lisans müfredatında bulunmamaktadır. Staj sonunda hazırlanan raporun staj süresince edinilen uygulama deneyimini ve havacılık eğitimi süresince edinilen bilgileri yansıtması gerekmektedir.

Tezli Yüksek Lisans

Tezli yüksek lisans öğrencileri programı bitirmek için 7 ders ve 1 seminer dersi almalı, daha sonra yüksek lisans araştırma konularına dayalı bir tez hazırlayıp, bunu sözlü olarak savunmalıdır. Öğrencilerin bu programı tamamlayabilmek için yaklaşık olarak 2 yıla gereksinimleri vardır. Tezli program, ileri düzeydeki akademik programların gerektirdiği daha araştırmaya yönelik kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans öğrencileri programı tamamlayabilmek için 10 ders ve 1 proje bitirmelidir. Bu programın tamamlanması yaklaşık olarak 1.5 - 2 yıl almaktadır. Tezsiz program endüstriyel çalışmada özelleşme ve bilgi arttırma amaçlı öğrenciler yetiştirmektedir.

Doktora

Doktora derecesi ders alma ve tez araştırması gerektirir. Özgün bir araştırma konusu dahilinde tez hazırlanarak, bitirilmiş araştırmanın, sonuçları ile birlikte sözlü savunması yapılır. Öğrencilerin doktora programını tamamlayabilmek için yüksek lisanstan sonra yaklaşık olarak 4 yıla gereksinimleri vardır.

SUNULAN OLANAKLAR

Model Uçak Laboratuarı

Havacılığın önemli hobilerinden olan model uçak konusunda her türlü donanımı öğrencilerin kullanımına açıktır. Ders programında bulunan model uçak yapımı ile ilgili dersin uygulama sahası olması yanında Havacılık Kulübü'nün düzenlediği kurslara da ev sahipliği yapmaktadır.

Kütüphane

Fakülte Merkez Kütüphanenin dışında, havacılıkla ilgili kitap, katalog, süreli yayın ve magazinlerin bulunduğu bir kütüphaneye sahiptir. Yarattığı çalışma ortamı ile şehir merkezine uzak olan Fakültede öğrenciler için vakitlerini değerlendirebilecek bir ortama sahiptir.