GENEL BİLGİ

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Programa her yıl yaklaşık, 100 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için, en az 2.00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur.

AMAÇ

Bu programın amacı; havacılık sektörü içindeki şirketlerin, özel ve devlet kuruluşlarının kabin hizmetlerini vermeye yönelik yetişmiş eleman ihtiyacını akademik program aracılığı ile karşılamak ve havacılıkta hizmet kalitesinin artırılması adına kabin görevlisi yetiştirmektir. Bu program temel olarak; hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik kişisel gelişim dersleri ile desteklenerek emniyetli bir uçuşun sağlanabilmesi amacı ile yerine getirilmesi gereken hizmetleri vermeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Programda sadece teorik dersler değil aynı zamanda uygulamalı yürütülen dersler de bulunmaktadır. Bu program ayrıca öğrencilerine iki yabancı dil kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler zorunlu olan İngilizce dili dışında Japonca, Rusça, İspanyolca vb. dillerinden birini seçerek almak zorundadır.