Açıköğretim Fakültesi
 
Kamuoyunda yaygın adıyla Açıköğretim olarak bilinen Uzaktan Eğitim Sistemi Türkiye‘de yalnızca Anadolu Üniversitesi’nde uygulanmaktadır. İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri’nde uygulanan bu sistem bünyesinde 1.100 bin öğrenciyi barındırmaktadır. Uzaktan Eğitim Sistemi ile eğitim alıp diploma sahibi olanların sayısı 950 bine yaklaşmaktadır.

Anadolu Üniversitesi, “Uzaktan Öğretim” modeliyle yalnızca ülkemizdeki öğrencilere değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde ve Batı Avrupa‘da yükseköğrenim görmek isteyen yurttaşlarımıza eğitim-öğretim olanağı vermektedir. Bu sistem Üniversitede okumak isteyen öğrencilerin isteklerine cevap vermenin yanı sıra, ülkemizin eğitim - öğretim düzeyini daha da yükseltip, eğitimi yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi, sadece üniversite çağındaki gençlerimize değil; daha önce yükseköğrenim görme fırsatı bulamamış olanlara, bir işte çalışıp da örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere de olanak yaratmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde derslerin yürütülmesi sırasında, basılı ders malzemeleri ve televizyon yayınlarından yararlanmanın ötesinde, İnternet, bilgisayar destekli eğitim, telekonferans gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak öğrencilerin de bu teknolojilere uyumunu sağlama, bu teknolojileri öğretme ve teknolojik etkileşim yaratma çabası içindedir. Ayrıca uygun bulunan bölgelerde akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri (yüz yüze eğitim) de verilmektedir.

Açıköğretim Fakültesi bünyesinde Microsoft firması işbirliği yapılarak uygulanan “Bilgi Yönetimi Programı” İnternet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu program kendi alanında ülkemizde uygulanan ilk ve tek programdır.

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi ile eğitim veren fakültelerden mezun olanlar, benzer eğitim veren örgün fakültelerden mezun olanlarla eşdeğer haklara sahiptir.

Lisans programları: Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı, Felsefe, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı

Önlisans programları : Bilgi Yönetimi (internet üzerinden yürütülmektedir), Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Dış Ticaret, Ev İdaresi, Halkla İlişkiler, İlahiyat, Muhasebe, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Bilimler, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Laborant ve Veteriner Sağlık, Tarım, Yerel Yönetimler, Adalet, Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, İşletme Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Lojistik, Medya ve İletişim, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Spor Yönetimi, Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi (*), Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitimi (*), Hava Kuvvetleri Meslek Eğitimi (*), Jandarma Meslek Eğitimi (*), Polis Meslek Eğitimi (*), Adalet Mesleki Eğitimi (*),Turizm ve Seyahat Hizmetleri (**), Coğrafi Bilgi Sistemleri (***), Eczane Hizmetleri (****), Gıda Kontrolü ve Analizi (****), Kimya Teknolojisi (****), Tıbbi Laboratuar Teknikleri (****), Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (****).

(*) Kurumlar arası protokol kapsamında.
(**) Kontenjanlı.
(***) Yıllık Kredili - Kontenjanlı.
(****) Dönemlik Kredili - Kontenjanlı.

Tanıtım Kataloğu Donanım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası
E-mail: aofak@anadolu.edu.tr
Tel: (0222) 335 17 79
Faks: (0222) 330 46 26
Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
 
Eczacılık Fakültesi
 
Uluslararası deneyime sahip nitelikli öğretim elemanlarının çağdaş laboratuvar ortamlarında yetiştirdiği binlerce Eczacılık Fakültesi mezunu, yurdumuzun hemen her tarafında halkımızın sağlık sorunlarına çözüm üretmek için çalışmaktadır. Öğrenciler, eğitimleri süresince laboratuvar olanaklarını sonuna değin kullanmakta, aynı zamanda birer araştırmacı olarak yetişmektedir. Eczacılık Fakültesi düzenlediği ulusal, uluslararası araştırma ve eğitim programlarıyla öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının gelişimi için ortam hazırlamakta, birikimlerini tüm ilgili araştırmacılarla paylaşmaktadır.


Bölümler : Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Tanıtım Kataloğu Donanım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası   Birim Özel Web Sayfası
E-mail: eczfak@anadolu.edu.tr
Tel: (0222) 335 07 50
Faks: (0222) 335 07 50
Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
 
Edebiyat Fakültesi
 
Edebiyat Fakültesinde, sosyal ve kültürel değerleri aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ortaya çıkarmak, onları korumak ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla eğitim verilmektedir. Başta Eskişehir’in yakın çevresindeki kültür değerlerini ortaya çıkarma ve tanıtmayı hedefleyen Edebiyat Fakültesinin tüm bölümleri, yurdumuzun tamamını ilgi alanı içinde görmektedir. Bu anlayışın sonucu olarak da Rize’den Antalya’ya; Bilecik’ten Mersin’e kadar yurdumuzun çeşitli yerlerindeki tarihi değerlerin ortaya çıkarılması ve dünyaya tanıtılması için öğrencisi ve öğretim elemanları elbirliğiyle çalışmaktadır.


Bölümler : Arkeoloji (**), Sanat Tarihi (**), Sosyoloji (**), Tarih (**), Türk Dili ve Edebiyatı (*), Felsefe (**)
(*) Zorunlu ingilizce hazırlık programı vardır.
(**) İsteğe bağlı ingilizce hazırlık programı vardır.

Tanıtım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası
E-mail: edbfak@anadolu.edu.tr
Tel: (0222) 335 05 80 / 4036 - 4060
Faks: (0222) 320 61 01
Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
 
Eğitim Fakültesi
 
Çocuklarımız hem bizim, hem ülkemizin, hem de dünyamızın geleceğidir. Geleceğimizi, yalnız bilgilerle donanmış olmasının yeterli olmayacağına inanan, çağdaş, Atatürk İlke ve Inkılaplarına bağlı, özgür düşünen, düşündüğünü çeşitli etkinliklerle hayata geçirebilen ve bunları gelecekte çocuklarımıza aktarabilecek öğretmenlere teslim etme hedeflenmektedir. Eğitim Fakültesi de bu hedefler doğrultusunda eğitim vermekte ve yarının öğretmenlerini yetiştirmektedir.Öğrenci alınan programlar : Almanca Öğretmenliği (*), Fransızca Öğretmenliği (*), İngilizce Öğretmenliği (*), İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland ABD) (*) (***), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (**), İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Resim İş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği

(*) Zorunlu ingilizce hazırlık programı vardır
(**) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı vardır
(***) Eğitim, birinci ve dördüncü sınıflarda Anadolu Üniversitesinde, ikinci ve üçüncü sınıflarda SUNY Cortland’da verilmektedir.

Tanıtım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası
E-mail: egtfak@anadolu.edu.tr
Tel: (0222) 335 05 79
Faks: (0222) 335 05 79
Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
 
Fen Fakültesi
 
Fizik, kimya, biyoloji; insan yaşamının olmazsa olmazları... Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesinde bunlar matematik ve istatistikle bütünleşiyor. Fakültede, eğitim-öğretim, ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvar olanaklarından yararlanılarak yürütülmektedir. Öğrenciler, sosyal içerikli seçmeli dersler de almakta, böylece çok yönlü, “bilimi kendine yol gösterici” edinmiş, araştırmacı nitelikli, kendine güvenen ve çağdaş bilgilerle donanımlı bireyler olarak yetişmektedir.Bölümler : Biyoloji (*), Fizik (*), İstatistik (*), Kimya (*), Matematik (*)
(*) Zorunlu ingilizce hazırlık programı vardır.

Tanıtım Kataloğu Donanım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası
E-mail: fenfak@anadolu.edu.tr
Tel : (0222) 320 49 10
Faks: (0222) 320 49 10
Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
 
Güzel Sanatlar Fakültesi
 
Modern Türkiye’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, “Sanatsız topulumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir” diyor. Anadolu Üniversitesi de sanatı ve sanat eğitimini toplumun hayat damarlarından biri olarak görmektedir. Bu anlayışla sanatı bir yaşam biçimi olarak kabul eden Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, çağdaş eğitim ve öğretim için gerekli olan atölyeler, öğretim elemanları, teknik elemanlar ve çağdaş teknoloji ürünü araç ve gereçlerden oluşan altyapıyla eğitim vermektedir. Öğrenimleri süresince, öğrencilere tasarımcı kişilik, bilimsel düşünme ve üretme alışkanlıkları kazandıran fakültenin tüm bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Bölümler : Çizgi Film (Animasyon) (*), Baskı Sanatları (**), Cam (**), Grafik (*), Heykel (*), İç Mimarlık (*), Resim (*), Seramik (*)
(*) Zorunlu ingilizce dil hazırlık programı vardır.
(**) İsteğe bağlı ingilizce hazırlık programı vardır.

Tanıtım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası
E-mail: gzsfak@anadolu.edu.tr
Tel: (0222) 335 12 90
Faks: (0222) 335 12 90
Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
 
Hukuk Fakültesi
 
Canlı ve cansız tüm varlıklar, hatta tüm kavramlar için hukuk vazgeçilmezdir. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili tüm alanlarda çalışacak, hukuk danışmanı, yargıç, savcı ve avukat olarak görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hakim ve savcılık sınavlarına katılan mezunlarımız, bu sınavlarda başarılı olarak hakim ve savcı olmaya hak kazanmakta, stajlarını tamamlayan mezunlar da serbest avukat olarak mesleki yaşamlarına başlamaktadırlar. Bunun için fakültede konular gerçek dosyalarla öğrenciler yargıç, savcı ve avukat konumunda örnek mahkeme salonunda ele alınmakta ve eğitim bir adliye ortamı içinde sunulmaktadır.


Bölümler : Hukuk (*)
(*) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde) sınıfı vardır.

Tanıtım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası
E-mail: hukfak@anadolu.edu.tr
Tel: (0222) 320 09 53
Faks: (0222) 320 09 53
Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF) 1958 yılından bu yana sürekli geliştirilen akademik altyapısıyla, örgün öğretimde güçlü bir modeli temsil eder. Disiplinlerarası bir yaklaşımla oluşturulan ve sektörel gelişmelere bağlı olarak güncellenen ders programları analitik düşünme, strateji oluşturma, sorun çözme ve doğru kararlar alma yeterliliğine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
Bölümler: İngilizce İşletme*, İşletme Gündüz **; İşletme İkinci Öğretim; İngilizce İktisat*, İktisat Gündüz ** ; İktisat İkinci Öğretim; İktisat Uluslararası Ortak Lisans Programı-SUNY,Cortland (UOLP)*; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri**; Maliye**

(*) Zorunlu hazırlık sınıfı
(**) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı

Tanıtım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası    Birimin Özel Web Sayfası
E-mail: iibf@anadolu.edu.tr
Tel: (0222) 335 05 95
Fax: (0222) 335 05 95
Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
 
İktisat Fakültesi
 
İktisat Fakültesi, uyguladığı uzaktan öğretim yüksek öğretimin kitleselleşmesine önemli ölçüde katkıda bulunarak, örgün eğitime girme olanağı bulamayan on binlerce kişiye fırsat yaratmaktadır. Fakültemizin içinde bulunduğu sistem, sadece üniversite çağındaki gençlerimize değil; daha önce yükseköğrenim görme fırsatı bulamamış olanlara, bir işte çalışıp da örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere de olanak yaratmaktadır.Bölümler : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler

Tanıtım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası
E-mail: aofak@anadolu.edu.tr
Tel: (0222) 320 13 04
Faks: (0222) 320 13 04
Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
 
İletişim Bilimleri Fakültesi
 
İletişim Bilimleri Fakültesi, çağımıza adını veren “iletişim” sözcüğünün gerektirdiği her alana nitelikli elemanlar yetiştirmektedir. Mezunlarının yurt çapındaki performansları ve uluslararası düzeydeki başarılarıyla haklı bir üne sahiptir. Çağdaş teknolojiyle donatılmış laboratuvar ve stüdyoları, uluslararası deneyime sahip ve kendi alanlarında ülkemizin önde gelen öğretim elemanları; öğrencilere sunulan sosyal olanaklarla İletişim Bilimleri Fakültesi, kendi alanında ülkemizde öncü konumdadır. Mezunların bir çoğu medya dünyasının her kademesinde olduğu gibi yönetim kademelerinde de görev yapmaktadır.


Bölümler : Basın ve Yayın (*), İletişim (*), Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (*), Sinema ve Televizyon (*)
(*) Zorunlu ingilizce hazırlık programı vardır.

Tanıtım Kataloğu Donanım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası
E-mail: iltfak@anadolu.edu.tr
Tel: (0222) 320 45 20
Faks: (0222) 320 45 20
Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
 
İşletme Fakültesi
 
İşletme Fakültesi, yüksek öğretimin kitleselleşmesine önemli ölçüde katkıda bulunarak, örgün eğitime girme olanağı bulamayan on binlerce kişiye fırsat yaratmaktadır. İşletme Fakültesi, kitaplarını en yetkin yazarlardan yararlanarak, her dönem en güncel bilgilerle dünya ölçeğinde yenilemekte ve uluslararası güncel bilgiyi alan ve bu ülkenin koşullarıyla bağdaştırabilen öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Bölümler: İşletme, Konaklama İşletmeciliği

Tanıtım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası
E-mail: aofak@anadolu.edu.tr
Tel: (0222) 335 59 47
Faks: (0222) 335 59 47
Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 
Mühendislik Mimarlık Fakültesinde tüm bölümler, gereksinim duyulabilecek gelişmiş laboratuvarlar ve en son teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış durumdadır. Fakültede, binaların depreme dayanıklılığından seramiğin yaşamın değişik alanlarında kullanılmasına, kentsel yerleşim haritalarının hazırlanmasına kadar çok değişik alanlarda araştırma ve ürün geliştirme projeleri eğitimle birlikte sürdürülmektedir.

Değişik bölümlerde, TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, Üniversitemiz Araştırma Fonu ve çeşitli sanayi kuruluşları tarafından desteklenen çok sayıda araştırma ve geliştirme projesi yürütülmektedir.

Bölümler : Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce (*)), Çevre Mühendisliği (*), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (*), Endüstri Mühendisliği (*), İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (*), Kimya Mühendisliği (*), Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (*), Mimarlık (*)
(*) Zorunlu ingilizce yabancı dil hazırlık programı vardır.

Tanıtım Kataloğu Donanım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası   Birimin Özel Web Sayfası
E-mail: muhfak@anadolu.edu.tr
Tel: (0222) 322 36 62
Faks: (0222) 323 95 01
İki Eylül Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
 
 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Türk sivil havacılık sektörünün gelişim hızına paralel olarak artan uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun yetiştirilmiş, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Fakülte, bir yıl İngilizce hazırlıktan sonra dört yıllık eğitim uygulanmaktadır. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, kuruluşundan bu yana tüm faaliyetlerini, içinde 3.000 metre uzunluğunda uluslararası standartlarda ışıklandırılmış bir pisti de bulunduran Anadolu Üniversitesi Havaalanında gerçekleştirmektedir. Öğrencilerine lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde, isteyen kurumlar ya da kişiler için de helikopter ve uçak kullanımına yönelik özel eğitim programları uygulanmaktadır.

Bölümler : Havacılık Elektrik ve Elektroniği (*), Uçak Gövde-Motor Bakım (*), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (*), Pilotaj (*), Hava Trafik Kontrol (Ön kayıt- Özel yetenek) (*)
(*) Zorunlu İngilizce hazırlık programı vardır.

Tanıtım Kataloğu Donanım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası    Birimin Özel Web Sayfası

E-mail: hubf@anadolu.edu.tr
Tel: (0222) 322 20 70
Faks: (0222) 322 16 19
İki Eylül Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR
 
Turizm Fakültesi
 
Turizm Fakültesi, Türkiye açısından önemli bir sektör olan turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu entelektüel ve kültürel bilgi birikimi ile birlikte meslek bilgisi yüksek, nitelikli insan gücü yetiştirmek ve turizm endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Bölümler : Turizm İşletmeciliği (*), Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları. Öğrenci Alınan Bölümler: Turizm İşletmeciliği (*) (*) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programı vardır.

Tanıtım Kataloğu

Web : Birim Web Sayfası
E-mail: turizm@anadolu.edu.tr
Tel: (0222) 335 66 51
Faks: (0222) 335 66 51
Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR