GENEL BİLGİ

Hammaddelerin kimyasal yada fiziksel değişikliklere uğrayarak insanlığa faydalı ürünler haline dönüştüğü süreçlerin tasarımı, inşa edilmesi ve işletilmesi Kimya Mühendisliğinin özünü oluşturur. Kimya Mühendisliğinin başlangıcı petrol rafinasyonu ve petrokimya alanına dayanmakla birlikte gıda ve içecek, ilaç, kağıt, plastik, su arıtımı, elektrik üretimi, tekstil, yarı-iletkenler, parfüm ve kozmetik, deterjan, boya, gübre, çimento endüstrileri kimya mühendisliğinin temel uygulama alanlarını kapsar.

Bölümümüzün kuruluş tarihi 1968'dir.Üniversitemizin 1993 yılında bölünmesi ile bölümümüz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne geçmiş ve dört yıllık bir aradan sonra 1997 yılında tekrar Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsünde faaliyete başlamıştır. Bölümümüzde 2006-2007 öğretim yılı itibari ile,264 öğrenci Kimya Mühendisliği eğitimi almakta olup bu eğitim: 4 Profesör, 1 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Doktor Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisi tarafından sağlanmaktadır.Yıllık kontenjanımız 50 öğrencidir.Öğretim Dili % 30 İngilizce dir.

AMAÇ

Bölümün eğitim felsefesi günümüz Kimya Mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek laboratuvar uygulamaları desteği ile profesyonel eğitim sağlamaktır. Bu amaçla Kimya Mühendisliği lisans programı öğrencilerin yeterli derecede kuramsal bilgi sağlayıcı, deneysel becerileri geliştirici ve kimyasal süreç ve teknolojilerinin tasarım ve uygulamalarına yönelik dersler sunmaktadır. Bölümün laboratuvarları öğrenci eğitimi amaçlı modern cihaz ve olanaklara sahiptir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı ve Anadolu Üniversitesi desteği ile kurulan Araştırma Merkezinin (ABUBAM) Kimya Mühendisliğinin pek çok uygulamalarına yönelik aletli analiz ve pilot tesis imkanlarından da yararlanılmaktadır. Mezun olan öğrenciler kimya, gıda, petrol rafineri, ilaç, boya, gübre, çimento, seramik gibi pek çok endüstride iş bulma olanağına sahip olabilmektedirler.Bölüm çeşitli Uluslararası Üniversiteler ile işbirliği içindedir.

AÇILAN PROGRAMLAR

Kimya Mühendisliği Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütmektedir. Lisans üstü programlar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından izlenmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora programları için gerekli kontenjanlar üniversite ve bölüm tarafından öğrencilere duyurulmaktadır. Öğrenciler Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yerleştirilmeden önce belirli sınavlara tabi tutulmaktadırlar.

Lisans

Lisans öğrencileri ÖYS sınavı sonucunda almış oldukları puanlar ve tercihleri göz önünde bulundurularak ÖSYM tarafından seçilirler. Bölüme her yıl yaklaşık olarak 50 öğrenci kayıt edilmektedir. Program süresi 4 yıldır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2.00 nin üzerinde olması gerekmektedir.

Öğretim dili %30 ingilizcedir. İngilizce yeterlilik sınavını başaramayan öğrenciler derslere başlamadan önce bir sene İngilizce hazırlık okuluna gitmek zorundadırlar.

Lisans öğrencilerinin bölümden mezun olabilmeleri için en az 40 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Staj sonunda öğrencilerin hazırlamış oldukları raporlar staj komisyonları tarafından değerlendirilirler.

Yüksek Lisans

Bu programdaki öğrencilerin ders almaları ve bir araştırma konusu üzerinde tez hazırlayıp savunmaları gerekmektedir.

Doktora

Doktora programı dersleri ve araştırmayı kapsamaktadır. Yüksek lisans programını takiben dört sene doktora programına dahil olan öğrencilerin bu programı tamamlayabilmek için orijinal araştırma konusu üzerinde yürütmüş oldukları tamamlanmış çalışmalarını tez halinde sunmak ve sözlü sınava tabi olmaları gerekmektedir.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Bölüm elemanları tarafından aşağıdaki konularında araştırmalar yapılmaktadır.

 • Yenilenebilir ve alternatif enerji teknolojilerinin geliştirilmesi
 • Doğal ürün teknolojilerinin geliştirilmesi
 • Kimyasal reaksiyon mühendisliğine ilişkin teknolojilerin geliştirilmesi
 • Çevre koruma teknolojilerinin geliştirilmesi
 • ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

  Bölüm aşağıdaki yabancı üniversite ve enstitüleri ile işbirliği içindedir.

  1. Alberta Üniversitesi, Ziraat, Gıda ve Beslenme Bölümü, Edmonton, Alberta, Kanada
  2. Oklahoma State Üniversitesi, Bitki, Toprak, Gıda ve Ziraat Ürünleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi, ABD.
  3. Newfoundland Memorial Üniversitesi, Biyokimya Bölümü, St. John's, NL Kanada
  4. Aston Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Birmingham, İngiltere
  5. Nottingham Üniversitesi, Kimya, Çevre ve Maden Mühendisliği Bölümü, İngiltere
  6. Newcastle upon Tyne Üniversitesi, Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümü Newcastle, İngiltere
  7. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Fiziksel Kimya Bölümü, Norveç
  8. Pittsburgh Üniversitesi, Kimya ve Petrol Mühendisliği Bölümü, Pennsylvania, ABD
  9. Pennsylvania Üniversitesi, Wharton Ekonomi Okulu, ABD.
  10. Louisiniana State Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Baton Rouge, ABD
  11. Karlsruhe Üniversitesi, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Karlsruhe, Almanya

  SUNULAN OLANAKLAR

  Bölüm aşağıdaki eğitim ve araştırma olanaklarına sahiptir. Öğrenciler dersleri gereğince ve araştırma faaliyetleri çerçevesinde bu olanaklardan yararlanabilmektedirler.

  Aletli Analiz Laboratuvarı

  Bu laboratuvarda araştırma ve eğitim amaçlı GC, GC-MS, AA, FTIR, UV, CHNS Elementel Analiz cihazları bulunmaktadır.

  Fiziko Kimya Laboratuvarı

  Temel uygulamalara yönelik PHYWE den sağlanan 12 adet deney seti içermektedir.

  Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I

  Armfield UK firmasından sağlanan aşağıdaki bilgisayar kontrollü deney setlerini içermektedir: Lineer ve radyal ısı iletimi, Borusal ısı değiştirici ve plakalı ısı değiştirici Sıcaklık ölçüm ve kalibrasyon, Osborne reynolds, Akışkan sürtünme, Sıcaklık ölçüm hataları, Gaz ve sıvı difüzyonu, Kesikli reaktör deney setleri.

  Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II

  Armfield UK firmasından sağlanan aşağıdaki bilgisayar kontrollü deney setlerini içermektedir: Kabuk ve borusal ısı değiştirici, Sürekli distilasyon kolonu, Katı/Sıvı ekstraktörü, Gaz absorpsiyon kolonu, Yükselen ve düşen film evaporatör, Radyal ısı transferi ve ısı değiştiricisi, Genişletilmiş yüzey ısı transferi, Boyut küçültme ve elek analizi

  Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III

  Armfield UK firmasından sağlanan aşağıdaki bilgisayar kontrollü deney setlerini içermektedir:Proses kontrol (akış, seviye, basınç ve sıcaklık), İyon değiştirici, Borusal reactor, Püskürtmeli kurutucu, Birleştirilmiş konveksiyon ve radyasyon, Kararsız ısı transferi, Akışkan yatak

  Bilgisayar Laboratuvarı

  Öğrenciler fakülte bünyesinde bulunan ve tamamı internet bağlantılı ve uygun donanımlı bilgisayarların bulunduğu bilgisayar laboratuvarı olanaklarından yararlanabilirler.