GENEL BİLGİ

1993 yılında kurulan İktisat Fakültesi, uzaktan öğretim sistemi ile eğitim vermektedir. Uzaktan öğretimin yanında akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri ile yüzyüze, internet üzerinden eğitim de yapılmaktadır. İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İİişkileri ile Uluslararası İlişkiler bölümleri vardır.

Fakülte, bu derslerin yürütülmesi sırasında, basılı ders malzemeleri ve televizyon yayınlarından yararlanmanın ötesinde, internet, bilgisayar destekli eğitim, telekonferans gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak öğrencilerin de bu teknolojilere uyumunu sağlamak ve teknolojik etkileşim yaratmak çabası içindedir. Ayrıca uygun bulunan bölgelerde akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri (yüz yüze eğitim) de verilmektedir.