GENEL BİLGİ


Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili tüm alanlarda çalışacak ve hukuk danışmanı, yargıç, savcı ve avukat olarak görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirme amacını gütmekte, özel hukuk ve kamu hukuku konularında uzmanlaşmış hukukçu yetiştirmektedir.

Hakim ve savcılık sınavlarına katılan mezunlarımız, bu sınavlarda ve daha sonraki staj aşamasında başarılı olarak hakim ve savcı olmaya hak kazanmaktadırlar. Avukatlık stajlarını tamamlayan mezunlar da serbest avukat olarak mesleki yaşamlarına başlamaktadırlar.

AMAÇ

Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili tüm alanlarda çalışacak ve hukuk danışmanı, yargıç, savcı ve avukat olarak görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirme amacını gütmekte, özel hukuk, kamu hukuku, maliye ve ekonomi konularında uzmanlaşmış hukukçu yetiştirmektedir.

Hakim ve savcılık sınavlarına katılan mezunlarımız, bu sınavlarda başarılı olarak hakim ve savcı olmaya hak kazanmaktadırlar. Stajlarını tamamlayan mezunlar da serbest avukat olarak mesleki yaşamlarına başlamaktadırlar.

AÇILAN PROGRAMLAR

Fakülte lisans, yükseklisans ve doktora programı sunmaktadır. Lisans üstü programlar için üniversite ve fakülte Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığı ile öğrenci seçmektedir. Hukuk Mastır ve Doktora programları için gerekli şartlar Enstitü tarafından duyurulur. Mastır ve Doktora programlarına girebilmek için bazı sınavlardan (LES, ..) başarılı olmak gerekmektedir. Diplomalar Enstitü tarafından düzenlenir.

Lisans
Lisans için, ÖSYM merkezince yapılan sınavla öğrenci alınmaktadır. 2011-2012 öğretim yılında 204 öğrenci hukuk fakültesinde okumaya hak kazanmıştır. Hukuk lisans eğitimi 4 yıldır. Öğrenciler aldıkları derslerden en az 2.00 ortalama ile mezun olmak zorundadırlar. Eğitim ve öğretim dili Türkçe'dir. Öğrenciler, eğer isterlerse, bir sene ingilizce hazırlık okuyabilirler.

Yükseklisans Programları
Öğrencilerin ders almaları ve araştırmalarını içeren bir tez hazırlamaları beklenmektedir. 2 yada 3 yılda tamamlamaları beklenmektedir.

Doktora Programı
Doktora derecesi için iki dönem dersleri takip etmek, başarı ile vermek ve sonrasında bir araştırma tezi hazırlamak gerekmektedir. Tez ve ders aşamasını tamamlamak için 3-4 yıllık süre sözkonusudur. Tez tamamlandıktan sonra sözlü bir savunma verilerek derece elde edilir.

Değerlendirme
Lisans programında bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı vardır. Öğretim görevlileri sınavı yazılı (klasik yada test) yada sözlü (engelli öğrenciler için) yapabilirler. Öğrenciler derslerin % 70'ine katılmak zorundadırlar.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Araştırma Faaliyetleri
Fakülte mensupları tarafından yapılan araştırmalara örnekler aşağıda yer almaktadır:
 • Türk Anayasa Hukukunda Yargı Bağımsızlığı
 • Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm
 • Devlet Memurlarının Naklen Atanmasında İdarenin Takdir Yetkisi
 • İngiliz Hukukunda Yargısal Emir ve Türk İdari Yargılama Hukukunda Uygulanabilirliği
 • İngiltere'de Radyo-Televizyon Otoriteleri ve bu Otoritelerin Radyo-Televizyon Özgürlüğü üzerindeki Yetkileri
 • Sosyal Devlet Anlayışının Kurumsallaşması ve Gerileyişi
 • Avrupa Birliğinde Kamu İhale Sözleşmeleri Kavramı
 • Eleştirel Hukuk Çalışmaları
 • Akdeniz'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları
 • Yapısal Göstergebilimde Hukuk Söyleminin Analizi
 • Uluslararası Hukukta En Çok Gözetilen Ulus Kaydı
 • Uluslararası Hukukta Devlet Sorumluluğu
 • Tekerrür
 • Çocuk Hakları
 • Ceza Usul Hukukunda İtiraz
 • Uluslararası Ceza Mahkemesi
 • Adil Yargılanma Hakkı
 • Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma Cürümleri
 • Rusya Federasyonunun Hükümet Sistemi
 • Uluslararası Ekonomi Hukuku ve IMF
 • Medenî Usul Hukukunda Delillerin Hasredilmesi
 • Devre Mülk Sözleşmeleri
 • Türk Yabancılar Hukuku Açısından Türkiye'deki Yabancı Sigorta Şirketlerinin Faaliyetler
 • Roma Borçlar Hukukunda Sorumluluk ve Günümüz Hukukuna Etkileri
 • Roma Hukukunda "Conditio"
 • Türkiye'de İşçilerin Sendika Özgürlüğünün Korunması
 • Sözleşmelerin Değişen Durumlara Uyarlanması
 • İşletme Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

 • Cologne Universitesi, Köln, Almanya
 • Universita degli Studi di Perugia, İtalya

  Universite Lumiere Lyon 2, Lyon, Fransa

  Université Jean Moulin Lyon3, Lyon, Fransa

  Universite Pierre Mendes France, Grenoble, Fransa

  Uniwersiteyt Rzeszowski, Rzeszow, Polonya

  National and Kapodistrian University of Athens, Atina, Yunanistan

 • SUNULAN OLANAKLAR

  Anadolu Üniversitesi 165000 aşkın kitap koleksiyonu olan geniş bir kütüphaneye sahiptir. Fakültemiz ayrıca kendi kütüphanesine de sahiptir.

  İnternet bağlantısı olan 27 bilgisayar kapasiteli öğrencilerimiz için bir bilgisayar laboratuarımız var.

  Fakültemiz bir konferans salonunu ve bir mahkeme salonu şeklinde dizayn edilmiş bir sınıfa da sahiptir.

  Fakülte binamız engelli öğrencilerimiz için gerekli bina özelliklerine sahiptir.

  ÖDÜLLER

 • 3. Farazi Dava ve Duruşma Yarışması, 2004 yılı üçüncülüğü.
 • 3. Farazi Dava ve Duruşma Yarışması, 2004 yılı En İyi Dilekçe Ödülü.
 • 2. Farazi Dava ve Duruşma Yarışması, 2003 yılı İnsan Hakları Hukuku dalında birincilik.