GENEL BİLGİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Eğitim Bilimleri Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Uygulamalı dersler ise Eğitim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile işbirliği halinde Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde gerçekleşmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 2008 öğretim yılında, resmi ve özel okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, üniversite psikolojik danışma merkezlerinde, askeri birliklerde bulunan psikolojik danışma ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışacak psikolojik danışmanlar yetiştirmek için kurulmuştur. Program 2008-2009 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Programın öğrenci kontenjanı 25 kişidir. Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 1 profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.

Programla ilgili kararlar, bölüm kurulu tarafından alınmaktadır. Bölüm kurulu, bölüm başkanı, 2 bölüm başkan yardımcısı ve program başkanlarından oluşmaktadır.

AMAÇ

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi- Eğitim Bilimleri Bölümü- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının temel amacı; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine gereksinim duyulan çeşitli alanlarda bu hizmetleri sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış uzman personel yetiştirmektir.

AÇILAN PROGRAMLAR

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora programından mezun olan öğrencilerin diplomaları Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından verilmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora programına kayıt koşullarının duyurusu Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programına kayıt yaptırmadan önce belirli sınavlara girmeleri gerekmektedir.

Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı için öğrenciler, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili Türkçe?dir. Bölüme her yıl ortalama 25 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir. Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Tezli Yüksek Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programını bitirmek için öğrenciler 2 yarıyılda 8 zorunlu, ders ve 1 seminer dersi almalı ve daha sonra yüksek lisans araştırma konularına dayalı bir tez hazırlayıp, bunu sözlü olarak savunmalıdır. Programın süresi yaklaşık 2 yıldır. Tezli Yüksek Lisans programı ile alandaki elemanların geliştirilmesine katkıda bulunmak ve akademik programlara bilim adamı yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Doktora

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programını bitirmek için öğrenciler 3 yarıyılda 7 zorunlu, 2 seçmeli dersi almalı ve daha sonra doktora araştırma konularına dayalı bir tez hazırlayıp, bunu sözü olarak savunmalıdır. Yüksek lisans derecesinden sonra doktora programını tamamlamak için yaklaşık 4 yıl gerekmektedir Doktora programı ile alandaki elemanların geliştirilmesine katkıda bulunmak ve akademik programlara bilim adamı yetiştirmek amaçlanmaktadır.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğretim elemanlarının çalıştığı araştırma konularından bazıları şunlardır:

 • Akademik danışmanlık
 • Rehberlik alanındaki sorunlar
 • Benlik kavramı
 • Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
 • İyi oluş hali
 • Cinsiyet rolleri
 • Problemli internet kullanımı
 • Okul rehberlik hizmetleri
 • Ayrılık kaygısı
 • İnternet bağımlılığı
 • Çocuklarda kendilik değeri
 • Sosyal duygusal eğitim
 • Akran zorbalığı
 • Kimlik
 • Saldırganlık
 • Depresyon

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğretim elemanlarının, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. 2008-2009 öğretim yılında açılan program alana nitelikli eleman yetiştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programının uluslar arası bir işbirliği yoktur

SUNULAN OLANAKLAR

Bilgisayar Laboratuarı

Öğrenciler bilgisayar laboratuarından yararlanmaktadırlar. Fakülte öğrencilerinin hizmetine sunulan 110 bilgisayarlı 6 bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuardaki tüm bilgisayarlar internete bağlıdır.

Kütüphane

Öğrenciler bölüm binasına 300 metre uzaklıktaki ana kütüphaneyi kullanabilmektedirler. Öğrenciler eğitimle ilgili birçok kitap ve süreli yayına, çeşitli veri tabanlarına ve elektronik yayına ulaşabilmektedirler.

Diğer

Eskişehir, öğrencilerin ihtiyaç duydukları her şeyi uygun fiyatlarla bulabilecekleri orta büyüklükte bir şehirdir. 2 üniversite ve yaklaşık 30.000 öğrenci nüfusuna sahiptir. Çeşitli apart öğrenci otelleri ve düşük ücretli oda fiyatlarıyla barınma olanakları zengindir.

Üniversite kampüsünde 1 yüzme havuzu, 4 tenis kortu, 2 spor salonu, 2 stadyum, 4 kafeterya, 1 kantin, 2 lokanta, 1 hastane, kütüphane, birçok bilgisayar laboratuarı, 2 internet cafe, 2 banka, postane bir kitap mağazası ve 35 farklı öğrenci kulübü bulunmaktadır.

Fakülte binalarının içinde öğrencilerin yemek yiyebileceği kafeteryalar bulunmaktadır. Ana öğrenci yemekhanesi Yunus Emre Kampüsü'ndedir. Kampus içinde öğrenciler için fast food restoranları da bulunmaktadır.

ÖDÜLLER

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının ödülü yoktur.