GENEL BİLGİ

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı 1982 yılında kurulmuştur.

Şu anda anabilim dalımızda 3 profesör, 4 doçent, 6 yardımcı doçent, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve okutmanlar görev yapmaktadır.

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler sunmaktadır. Bu programlara kayıt olan öğrenciler dil düzeyleri saptandıktan sonra gerek görüldüğünde hazırlık programına devam ederler.

AMAÇ

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalının amacı nitelikli, çağdaş, yeniliklere açık İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin;

  a) Dil yetilerini (İngilizce) geliştirmelerini sağlamak,
  b) Dil kültür ilişkisini kurarak, bu olguları kavramalarını sağlamak,
  c) Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve ilkelerini anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamak,
  d) Dili (İngilizce) çağdaş yöntem ve tekniklerin bilinciyle en iyi şekilde öğretebilme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda İngiliz Dili Eğitimi programında yer alan dersleri işlevlerine göre dört başlık altında toplayabiliriz.

  a) Dil Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Dersler
  İngilizce Dilbilgisi, Konuşma Becerileri, Okuma Becerileri, Yazma Becerileri ve Çeviri gibi dersler bu grupta yer alır. Bu derslerde amaç öğrenciyi hem dil konusunda bilgilendirmek hem de öğrendiklerini nasıl öğreteceği konusunda bilinçlendirmektir.
  b) Genel Kültür Dersleri
  Bu gruptaki dersler öğrencilerin dil kültür bağlantısını kurmalarını ve onların öğretecekleri dile daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Kısa Öyküler, Roman, Şiir ve Drama İncelemesi ve Öğretimi gibi dersler bu amaca yönelik derslerdir.
  c) Dil Öğretimine ve Eğitimine Yönelik Dersler
  Dil öğretimi konusundaki teorik ve uygulamaya yönelik dersler bu grupta yer almaktadır. Ayrıca, çağdaş dil öğretiminin gerekliliği olan dil eğitiminde teknoloji kullanımını, öğretim malzemesi değerlendirmeyi ve uygulamayı ve sınav hazırlayıp değerlendirmeyi içeren dersler de bu grubun içinde sayılabilir.
  d) Öğretmenlik Formasyonu Dersleri
  Öğrencilerin öğretmenlik bilinci ve bilgisini arttırmaya yönelik Öğretimde Planlama, Sınıf Yönetimi, Rehberlik gibi dersler bu grupta sayılabilir.

Bölümümüzde öğrenci odaklı bir eğitime yer verilmektedir. Öğrencilere verilen bilgiler sürekli güncelleştirilmektedir. Öğrencilerin derse etkin bir şekilde katılımı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerden ders içeriği, anlatma tekniği ve öğretim elemanı hakkında dönütler alınarak değerlendirilmektedir. Bu amaçla öğrencilere bu bilgileri içeren bir sormaca verilmektedir.

AÇILAN PROGRAMLAR

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı hem lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Lisans

Lisans eğitimi için öğrenciler Öğrenci Yerleştirme Sınavı sonucuna göre seçilmektedirler. Her yıl, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'na 180 civarında öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, mezun olabilmek için tüm derslerini tamamlayarak en az 2.00 Genel Not Ortalamasını sağlamak zorundadırlar.

Öğretim dili İngilizce'dir. Kayıt olan öğrenciler, Seviye Tespit Sınavı'na girerek gerekirse bir yıl hazırlık okumaktadırlar.

Lisans öğrencilerinin, diğer derslerin yanı sıra öğretmenlik mesleğine hazırlanma sürecinin bir parçası olarak uygulamaya yönelik dersler almaları zorunludur. 2. dönemde verilen Okul Deneyimi I dersinde haftada 4 saat ilköğretim okullarında veya liselerdeki dil derslerini gözlemleyerek ilk deneyimlerini kazanırlar. Daha sonra ise 7. dönemde Okul Deneyimi II dersi çerçevesinde dersin bir bölümünü anlatarak mikro-öğretim yaparlar. 8. dönemde, Öğretmenlik Uygulaması dersinde, ilköğretim okullarına veya liselere haftada 6 saat devam ederek ders anlatmaya ve daha once öğrenmiş oldukları bilgilerin uygulamasına geçerler.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans programlarına kabul edilen öğrenciler dilbilim ve dil öğretimine yönelik dersler alırlar. Bu dersleri tamamladıktan sonra bir yüksek lisans tezi yazılır. Bu eğitimin süresi en az iki yıldır.

Doktora

Doktora programı da aynı şekilde derslerin tamamlanmasını ve bir doktora tezi yazılmasını gerektirmektedir. Ayrıca, derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora yeterlilik sınavına girerler ve bu sınavı aşan öğrenciler tez yazma sürecine başlarlar. Daha sonra, tezini başarıyla tamamlayan ve savunan öğrenciler doktora derecesini almayı hak kazanırlar.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde şu anda devam etmekte olan bir uluslararası bir de ulusal iki araştırma projesi yer almaktadır.

1.Kopenhag Üniversitesi işbirliği ile devam ettirilmekte olan uluslararası projede tek dilli Türk çocukları ile Türkçe-Danca konuşan ikidilli Türk çocuklarının söyleşi becerileri incelenmektedir.

2.Diğer projede ise öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerine dayalı olarak bu sürece yönelik faktörler incelenerek bu sürecin etkin hale getirilmesi üzerine çalışılmaktadır.

Ayrıca bölümümüzdeki öğretim elemanları yurt içi ve yurt dışı konferanslara bildiri sunarak katılmakta, ve yurt içi ve yurt dışı yayınlar yapmaktadırlar.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı, State University of New York bünyesinde yer alan Cortland Üniversitesi ile çift diploma programı programına dahil olmuştur. Ekim 2004 tarihinde başlayacak olan bu program çerçevesinde öğrenciler 1. ve 4. sınıfı anabilim dalımızda, 2. ve 3. sınıfı ise Cortland Üniversitesi'nde okuyacaklar ve 4 yıllık eğitimlerinin sonucunda hem Anadolu Üniversitesi hem de SUNY Cortland diplomasına sahip olacaklardır.

SUNULAN OLANAKLAR

Bilgisayar Laboratuarları

Fakültemizde öğrencilerimizin kullanımına sunulan bilgisayar laboratuarları vardır. Bu laboratuarlardaki bilgisayarların tümü internete bağlıdır ve öğrencilerin kullanabilecekleri yazılım programları ile yüklenmiştir.

Kütüphane

Öğrenciler merkez kütüphaneyi kullanabilirler. Merkez kütüphanede kitap, süreli yayın, veri tabanı ve elektronik dergi gibi olanaklar öğrenci kullanımına açıktır.

Diğer olanaklar

Fakültemizde, sandviç türü yiyecekler, sıcak ve soğuk içecekler satan sigara içilmeyen bir kantin vardır. Aynı zamanda sigara içen öğrenciler için ise bir sigara odası vardır. Kampüsümüzde öğrenci yemekhanesinin yanı sıra, değişik lezzetler sunan kafe ve lokantalar da bulunmaktadır.

ÖDÜLLER

1 -Prof. Dr. İlknur KEÇİK "Türkçe Sözlü Yazılı Anlatım" isimli ortak yazarlı kitabıyla "Türk Dil Kurumu Bişer GÖĞÜŞ öDÜLÜ"nü kazanmıştır.

2 -Doç.Dr. Ümit Deniz TURAN O.D.T.Ü pROF. dR Mustafa PARLAR Eğitim-Araştırma vakfı 2000-2001 O.D.T.Ü. yılın tezi ödülünde en iyi danışman ödülünü kazanmıştır