GENEL BİLGİ

1982 yılında, Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarının yeniden yapılanmasından sonra, bir bölüm ve bu bölüme bağlı Almanca ve İngilizce öğretmenliği olmak üzere iki programla eğitim hizmeti vermeye başlayan Fakülte bugün Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, İlköğretim Bölümü, Özel Eğitim Bölümü, Yabancı Diller Bölümü olmak üzere bölüm sayısını altıya çıkarmıştır. Fakültede; video, radyo ve televizyon donanımlı derslikler, bireysel özel eğitim hizmet birimleri, internet bağlantılı modern bilgisayar laboratuarları, her türlü kitap ve televizyonlarla donanımlı okuma odası bulunmaktadır.

Geleceğin öğretmeninin, yalnız bilgilerle donanmış olmasının yeterli olmayacağına inanan eğitim anlayışı ile öğrencilerin; çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, hür düşünen, düşündüğünü çeşitli etkinliklerle hayata geçirebilen ve bunları gelecekte çocuklarımıza aktarabilecek birer öğretmen olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır